این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 

 
| درباره کنگره > ساختار سازمانی کنگره >
.: ساختار سازمانی کنگره

دبیر کنگره
مهندس جعفر صراف زاده تبریز
دبیران علمی
دبیران علمی کنگره : دکتر جان الکساندر اسمیت - دکتر وحید قبادیان
دبیر علمی عمران : دکتر محسن تدین
دبیر علمی شهرسازی : دکتر الهام امینی
دبیر اجرایی کنگره
مهندس بهروز حبیبی
مدیر اجرایی
مهندس پیام وثوقیان
سخنرانان کلیدی
شورای راهبردی علمی
شورای علمی و داوری کنگره
مدیر روابط عمومی
مهرزاد تبریزی
واحد طراحی و گرافیک
مهندس امیر یوسفی بهتاش