این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 

 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

سوء استفاده از عنوان کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهر سازی (معاصر خاورمیانه)

پژوهشگران و دانشجویان گرامی؛
به دلیل سوء استفاده از اسم و عنوان کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهر سازی (معاصر خاورمیانه) لازم به اطلاع رسانی می باشد که ثبت نام و دریافت مقالات دومین دوره این کنگره فقط از طریق وب سایت رسمی به آدرس camu2016.com انجام شده و آدرس وب سایت سومین دوره نیز از طریق همین وب سایت اطلاع رسانی خواهد شد و این مجموعه هیچ گونه ضمانت و تعهدی نسبت به برگزاری و معتبر بودن دیگر همایش ها که با عناوین و اسامی مشابه در حال فعالیت (ثبت نام و دریافت مقاله) می باشند ندارد.

پژوهشگران و دانشجویان گرامی؛
به دلیل سوء استفاده از اسم و عنوان کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهر سازی (معاصر خاورمیانه) لازم به اطلاع رسانی می باشد که ثبت نام و دریافت مقالات دومین دوره این کنگره فقط از طریق وب سایت رسمی به آدرس camu2016.com انجام شده و آدرس وب سایت سومین دوره نیز از طریق همین وب سایت اطلاع رسانی خواهد شد و این مجموعه هیچ گونه ضمانت و تعهدی نسبت به برگزاری و معتبر بودن دیگر همایش ها که با عناوین و اسامی مشابه در حال فعالیت (ثبت نام و دریافت مقاله) می باشند ندارد.


بازگشت1395/03/22
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !