این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 

 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

ارسال گواهی و لوح فشرده مجموعه مقالات

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند گواهی ها و لوح فشرده مجموعه مقالات کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه به آدرس درج شده در سامانه کاربری نفری که مقاله در سامانه کاربری آن ها آپلود شده ارسال خواهد شد. لذا نویسندگان مقاله بایستی جهت در یافت گواهی مقالات خود به نفر فرستنده مقاله مراجعه نمایند.

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند گواهی ها و لوح فشرده مجموعه مقالات کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه به آدرس درج شده در سامانه کاربری نفری که مقاله در سامانه کاربری آن ها آپلود شده ارسال خواهد شد. لذا نویسندگان مقاله بایستی جهت در یافت گواهی مقالات خود به نفر فرستنده مقاله مراجعه نمایند.


بازگشت1395/01/17
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !