این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 

 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

زمان ارسال گواهی و لوح فشرده مجموعه مقالات

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند روند چاپ و صدور گواهی ها و لوح فشرده مجموعه مقالات کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه اغاز شده است. بسته شامل گواهی و لوح فشرده مجموعه مقالات از طریق پست نهایتا تا اواسط اردیبهشت برای مقاله دهندگان ارسال خواهد شد. لذا از مقاله دهندگانی که در سامانه کاربری خود آدرس و کد پستی خود را به صورت کامل وارد نکرده اند تقاضا میشود سریعا این بخش را تکمیل نمایند.

 به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند روند چاپ و صدور گواهی ها و لوح فشرده مجموعه مقالات کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه اغاز شده است. بسته شامل گواهی و لوح فشرده مجموعه مقالات از طریق پست نهایتا تا اواسط اردیبهشت برای مقاله دهندگان ارسال خواهد شد. لذا از مقاله دهندگانی که در سامانه کاربری خود آدرس و کد پستی خود را به صورت کامل وارد نکرده اند تقاضا میشود سریعا این بخش را تکمیل نمایند.
بازگشت1395/01/15
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !