این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 

 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

ارسال عنوان و نام نویسندگان مقالات به صورت لاتین

جهت صدور گواهی های کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه به صورت لاتین، از پژوهشگران گرامی و مقاله دهندگان

 جهت صدور گواهی های کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه به صورت لاتین، از پژوهشگران گرامی و مقاله دهندگان عزیز که مقاله آن ها پذیرش نهایی شده و ثبت نام خود را تکمیل نموده اند (واریز هزینه) تقاضا می شود عنوان و نام نویسندگان مقالات خود را در قالب تعریف شده پایین و به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
 
 
کد مقاله : .......................................................
 
عنوان فارسی مقاله : ........................................
 
عنوان لاتین مقاله: .............................................
 
نام نویسندگان به صورت فارسی : ........................
 
نام نویسندگان به صورت لاتین: .............................


بازگشت1394/11/15
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !