این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 

 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

10 درصد تخفیف

پژوهشگران عزیز:
طبق تصویب شواری راهبردی کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه، از تاریخ 94/10/13 الی 94/10/15 تخفیف 10 درصدی برای ارسال مقالات و هزینه های حضور در نظر گرفته خواهد شد.

 پژوهشگران عزیز:
طبق تصویب شواری راهبردی کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه، از تاریخ 94/10/13 الی 94/10/15 تخفیف 10 درصدی برای ارسال مقالات و هزینه های حضور در نظر گرفته میشود.


بازگشت1394/10/12
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !