این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 

 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

داوری زود هنگام مقالات

به اطلاع مقاله دهندگان کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه میرساند ملاک برای داوری مقالات اصل مقاله بوده و مقاله دهندگانی که درخواست داوری زود هنگام مقالات خود را دارند بایستی چکیده و اصل مقاله خود را همزمان ارسال نمایند.

 به اطلاع مقاله دهندگان کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه میرساند ملاک برای داوری مقالات اصل مقاله بوده و مقاله دهندگانی که درخواست داوری زود هنگام مقالات خود را دارند بایستی چکیده و اصل مقاله خود را همزمان ارسال نمایند.

بازگشت1394/10/01
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !